Managementcoaching

Als manager of kindcentrum directeur kom je elke dag weer voor nieuwe vraagstukken te staan. Sommige vindt je meteen leuk en uitdagend, over andere moet je toch even langer nadenken. Soms voelt het niet lekker als je terugkijkt op je eigen handelen of besluitvorming. Neem ik wel de juiste beslissingen vraag je je geregeld af. En zeker als je met je rol in kindcentrum ook nog over een branche gaat die nieuw voor je is. 

  • Ben je enthousiast maar nog zoekende naar je rol en positie? 
  • Weet je niet altijd ‘hoe de hazen lopen’ in je (management-) team? 
  • Waar leg jij je grenzen en hoe maak je de juiste keuzes?

In een aantal gesprekken verkennen we de onderwerpen die spelen waarna je weer vol zelfvertrouwen je positie in kan nemen. Dat wil jij toch ook?

Teamcoaching

‘Waar wringt de schoen precies?’ is de vraag als de samenwerking niet lekker loopt in je team. 

Vraag je je weleens af waar de weerstand vandaan komt, welke patronen en relaties zijn minder functioneel zijn? Voel je onvoldoende grip op het geheel? Zijn de resultaten onvoldoende of komen er zelfs met regelmaat klachten binnen?

Samenwerken in een team gaat niet vanzelf, het vraagt onderhoud! Een frisse blik van buiten kan helpen om een vinger op de zere (team)plek te leggen en weer te bewegen van frustratie naar inspiratie.

Wil je dat je teamleden uitdaging ervaren, de onderlinge verbinding voelen, afspraken helder zijn, iedereen weer met vertrouwen en energie aan het werk is? De SucZESfactoren voor teamsamenwerking werpen licht op de zaak.

Teamcoaching in een kindcentrum of IKC

Een team van kernpartners (een integraal managementteam) is de motor van de samenwerking voor het hele kindcentrum. Als kernpartner heb je een voorbeeldrol en ben je van grote invloed op het proces en de manier waarop wordt samengewerkt.

Wat speelt er bij jullie in het kindcentrum? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Wat is jouw positie eigenlijk en hoe is rolverdeling? 

Er speelt veel in een managementteam van een kindcentrum: beeldvorming over en weer, cultuurverschillen en achtergronden, gezamenlijke doelen, onderlinge verwachtingen en mogelijk frustraties….

Of je organisatie, je team (of afdeling) nu groot is of klein, kinderopvang apart is of samen met onderwijs: als het ‘bovenin’ bij de leiding niet lekker loopt sijpelt dat door naar ‘beneden’.

‘Als we maar eenmaal samen in het gebouw zitten gaat de samenwerking wel lopen. Helaas is de samenwerking in een kindcentrum is niet altijd vanzelfsprekend... Het helpt om je te realiseren dat je eigenlijk aan een nieuwe organisatie aan het bouwen bent. En dat is echt een uitdagend, tijdrovend en complex proces.

Organisatieontwikkeling

Hoe krijg ik dat wat er moet gebeuren in gang gezet? Dat is de vraag die ontstaat als je een mooie missie/visie en kernwaarden hebt opgesteld én prachtige strategische doelen.

  • Hoe maak ik een vertaalslag naar concrete jaarplannen?
  • Op betrek ik mijn mensen zodanig dat onze visie ook echt gaat leven?
  • Wat betekent dit voor onze organisatiestructuur en welke leiderschap past daarbij?

Vele vragen waar je graag antwoord op wilt krijgen én het liefst ook een breed commitment op je aanpak. 

Om medewerkers en management te betrekken en de gewenste verandering in gang te zetten start ik vaak een kortdurend organisatieonderzoek.

In een aantal interviews vorm ik een helder en breed gedragen beeld van de vraagstukken die leven. In de volle breedte ga ik door je organisatie heen en onderzoeken we onder andere: missie, visie, kernwaarden, organisatiestructuur en leiderschap, jullie menselijk- en sociaal kapitaal, huidige en gewenste cultuur, de gewenste energie en ontwikkelingen. 

En natuurlijk breng ik dan een helder en scherp advies uit over de gewenst de aanpak die past bij jullie. 

Stuur een bericht naar info@christypach.coach of bel/whatsapp 06 – 572 5108.  

Anderen over Christy

Monique Baggen, Teamleider Educatie Bebliotheek Rijn en Venen

Onder begeleiding van Christy hebben we als partners van een IKC elkaar als mens én professional leren kennen. Centraal binnen dit traject stond de vraag: hoe kunnen we de expertise van onze organisaties: CJG, Kinderopvang, Primair Onderwijs en Bibliotheek benutten, in het belang van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. In mijn rol als teamleider educatie van de bibliotheek was het van meet af aan een aangename verrassing te ervaren dat Christy een inhoudelijke visie heeft over de rol van de bibliotheek in de doorgaande leeslijn, die beduidend breder is dan een ruimte vullen met boeken.

Willemijn Beekman, Manager Kinderopvang

"Christy is kundig, pragmatisch en werkt heel erg in het hier en nu. Ze luistert goed, is direct en komt snel tot de kern. Ze zag de worsteling waarmee ik soms binnenkwam. Door haar aanpak kon ik vaak diezelfde middag al aan de slag met de opgedane inzichten. Het coachtraject gaf me concrete handvatten die ik direct in mijn werk kon inzetten. Ik ben bewust een aantal dingen echt anders gaan doen en daardoor kan ik veel duidelijker mijn rol innemen. Dat is veel waard in een organisatie in ontwikkeling".

Joke Spruit, manager team pedagogiek

"Onlangs heb ik met mijn team pedagogiek een team cochingstraject afgerond bij Christy. Zij heeft ons begeleid in professionele rollen, conflicthantering en visie ontwikkeling. Jij hebt altijd wel een theoretisch model dat past bij de situatie. Kan daar snel in schakelen. Je geeft ruimte om de eigen groei te ontdekken en helpt even de dagelijks situaties te overstijgen. Kritisch maar ook helpend. Bedankt! Een aanrader!"

Catharina Boonstra, manager HR

Ik ken Christy als een prettige en bevlogen professional. Christy is een zeer ervaren manager en een sterke plan- en projectmatige werker. De stip op de horizon heeft ze daarbij altijd in het vizier. Ook is zij een expert in de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, en IKC vorming. Als coach, teamcoach en trainer heeft zij een prettige en stimulerende manier van werken. Zij heeft veel deskundigheid en weet mensen op een heldere manier spiegels voor te houden. Ik vind Christy innovatief, creatief en alert, met aandacht voor de persoon en toch altijd ‘the big picture’ op het netvlies. 

Joyce, pedagogisch- en VE specialist over Een Sterke Basis

Christy is een bevlogen vrouw die op een prettige wijze de bewustwording inzet om sterker in je rol en in je vak te staan. De training ‘Een Sterke Basis’ heeft mij veel inzichten gegeven om steviger in de schoenen te staan als pedagogisch specialist. Christy neemt je o.a. mee in je eigen persoonlijke keuzekruispunten, kansen grijpen, hoe je omgaat met het geven van professionele feedback en hoe je vanuit de Roos van Leary effectief communiceert. Een zeer fijne coach met een dosis ervaring en die echt luistert naar jou als persoon!

Nathalie Comacho, HBO Coach & Forsa Pedagogiek

"Het was een cadeautje voor ons als nieuw team om begeleid te worden door Christy middels teamcoaching. We hebben mooie stappen gezet in het worden van een team. Christy heeft ons geprikkeld om overstijgend te kijken naar welk doel ons team nastreeft en hoe we dat concreet in praktijk brengen. Heel erg bedankt Christy, het was erg waardevol!"

Linda de Bont, pedagogisch specialist

"De training 'Een Sterke Basis' geeft je fijne handvatten, direct toepasbaar in je dagelijkse werk, maar ook in je privéleven. De theorie die je daarbij meekrijgt zijn fijne 'wortels' zodat het snel aard bij jezelf. Christy als coach, vind ik een warme vrouw met oog voor detail. Vanuit een open wederzijdse communicatie creëert ze een veilige sfeer in de groep waar ruimte om te groeien mogelijk is. Termen als 'goed' en 'fout' bestaan niet. Je stapt met meer energie en zelfvertrouwen de training uit."

Janine Greven, coördinator

“Christy heeft mij als coach erg goed geholpen om de taken van deze functie planmatig aan te pakken. Wat ik vooral van haar geleerd heb is het professioneel en overstijgend denken en het gedrag wat daarbij hoort. Voor mij is zij een voorbeeld geweest hoe ik met mensen, zowel collega's als klanten, professioneel kan omgaan. Ik ben haar daar heel dankbaar voor.”