Geïnspireerd samenwerken in een kindcentrum (IKC)

Hoe een IKC eruitziet hangt af van de lokale situatie in de buurt, vragen van ouders en kinderen en … de visie van de samenwerkende partijen. De ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum vraagt visie én samen durven dromen en werken aan een inclusieve pedagogisch-educatieve omgeving waarin opvang, onderwijs en zorg in samenhang worden aangeboden.

Wil jij met je team werken aan IKC-ontwikkeling? 

Als mensen elkaar niet kennen zoeken ze elkaar niet op en maken ze geen gebruik van elkaars kennis en kunde. Kennis en kunde die gebundeld zoveel meer kan betekenen voor alle kinderen in jullie kindcentrum. Juist dátgene wat je wilt als je eenmaal hebt besloten om bij elkaar in één gebouw samen te werken.

Met de bijeenkomsten Geïnspireerd samenwerken in een kindcentrum (IKC) bouw je met elkaar aan een gezamenlijk fundament voor de samenwerking tussen onderwijs & opvang. De werkbijeenkomsten zijn bedoeld voor alle professionals van het kindcentrum in ontwikkeling: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, pedagogisch coaches, onderwijsassistenten, teamleiders en directie. Iedereen denkt en doet mee!

In deze bijeenkomsten werken jullie gezamenlijk aan visieontwikkeling én gaan jullie praktisch met elkaar aan de slag. Zo ontstaat direct verbinding, inspiratie en samenwerking in de praktijk. Met elkaar dragen jullie de bouwstenen aan voor een gedeelde visie en de invulling van een rijke speelleeromgeving voor kinderen van 0 -13 jaar.

  • Ben jij IKC-directeur of vorm je een duo met een manager kinderopvang?
  • Wil jij ook dat teamleden van school en kinderopvang enthousiast samenwerken en meer verbinden?
  • Wil jij kansen grijpen zodat de samenwerking echt tot ontwikkeling komt?

Download dan de brochure Geïnspireerd samenwerken in een kindcenrum (IKC). Of maak direct een afspraak via info@christypach.coach, stuur een whatsapp of bel naar 06 – 572 51081. Dan gaan we samen aan de slag om je droom te realiseren.

Hoe houdt jij de inspiratie vast?

Hoe gaat het met de samenwerking bij jullie? Lukt het je om de inspiratie vast te houden? Prima! Dan ben je goed bezig, blijft de energie voelbaar en komt de ontwikkeling in jullie kindcentrum steeds verder tot stand.

Staat het proces stil en kom je niet verder? Welke stap kun je het beste zetten om de samenwerking weer verder te ontwikkelen?

Kindcentrumvorming is een systeemverandering en een tijdrovend proces waarbij aan de randen van de professie gemorreld wordt. Met mijn 7 stappen ga je vlot op weg. Ik help je om de goede stappen te zetten en ik denk kritisch met je mee. Dat geeft weer energie en houvast én het scheelt je veel tijd. Daardoor kan jij goed de focus op de ontwikkeling houden. Zo boek je sneller concrete resultaten op weg naar een kindcentrum waar onderwijs, ontwikkeling, ondersteuning en opvoeding écht samenkomen. 

Stuur een bericht naar  info@christypach.coach of whatsapp/bel naar 06 – 572 51081.

Anderen over Christy

Ruud van Geene, directeur Basisschool De Vaart in IKC De vaart

We hebben als managementteam van ons kindcentrum een mooi proces doorlopen met Christy. Op een heel natuurlijke manier is er gewerkt aan de relatie en de onderlinge communicatie. Ze heeft ons heel goed op weg geholpen. Christy geeft ruimte en is goed in staat om situationeel te handelen. We kunnen nu zelf verder met een realistisch ontwikkelplan voor IKC De Vaart.

Anne-Marie van Ginkel, co├Ârdinator CJG gemeente Nieuwkoop

Christy heeft veel kennis van kindcentrum ontwikkeling, voelt heel goed de sfeer aan en is flexibel in haar aanpak. Door haar begeleiding kennen we elkaar als kernpartners nu veel beter en weten we van elkaar welke expertise we kunnen bieden om elkaar aan te vullen.We hebben flinke slagen gemaakt met elkaar en zijn echt collega’s geworden.

Frank Sessink, IKC Platanenlaan Zevenaar

Een visie landt niet vanzelf daar moet je concrete bouwstenen voor hebben. Wil je als onderwijs en opvang samen met je MT en teamleden bouwen aan het proces van IKC ontwikkeling dan biedt het programma ‘Geïnspireerd samenwerken in een IKC’ echt een goed fundament. Met elkaar hebben we de inhoudelijk doelen gekozen en stap voor stap gebouwd aan het beloofde resultaat. Als IKC-directeur kon ik met Christy als externe procesbegeleider goed in mijn rol blijven en duidelijk mijn positie innemen. Dat gold ook voor mijn MT leden door hun leidende rol op onze thema-avonden.
De samenwerking met Christy was prettig en constructief, ze maakte samen met ons het programma op maat en stemde dit tussentijds steeds af. Ze luistert goed, vraagt door en is een kritische sparringpartner. Ze stuurt vooraf op de doelen en geeft veel ruimte tijdens het proces.
We hebben met beide scholen en onze kinderopvang partner van onze visie op papier een gedeelde visie gemaakt: de leden van de drie teams hebben elkaar beter leren kennen en zijn samen aan de slag gegaan om die visie met elkaar concreet in de praktijk te brengen. Daarmee kunnen we volgend jaar zelf verder ontwikkelen en doorbouwen aan ons IKC’.

Thijs Hagen als startend schoolleider van KPOA, Nijkerk

Thijs Hagen, startend schoolleider van Het Baken, een Katholieke school van St. KPOA in het centrum van Nijkerk: "Christy heeft niet alleen veel kennis van IKC's en wat daar allemaal bij komt kijken, maar is ook in staat om vanuit een coachende rol te ondersteunen in dit proces. Tijdens onze gezamenlijke gesprekken hebben we de contexten verkend, doelen gesteld en nagedacht over de inhoud. Ze heeft mij daarbij vooral geholpen om procesmatig naar de verandering te kijken en een sterk plan van aanpak neer te zetten".

Onno Hoekstra, directeur Kindcentrum Vlinderslag, Amersfoort

Ska Kinderopvang en St. Meerkring ontwikkelen samen integrale kindcentra. "Samen werken aan het realiseren van een integraal kindcentrum is een hele klus. Een klus die zich het best laat omschrijven als een reis naar het onbekende. Deze reis vraag een doortastende reisleider. Samen het reisdoel bepalen, de weg er naartoe uitstippelen en goed het tijdschema bewaken. Wij liggen nog altijd goed op koers! Onze IKC reis is vanaf het begin af aan in de goede handen geweest van 'reisleider' Christy Pach. Nog even en we hijsen gezamenlijk de vlag van ons nieuwe kindcentrum." 

Louise Joosten, bestuurder Ska Kinderopvang

Christy heeft het proces van IKC vorming helder in beeld en kan goed reflecteren op wat dit complexe proces van de partners vraagt. Die boodschap brengt zij heel duidelijk, zowel aan de bestuurstafel als op operationeel en tactisch niveau. Telkens haalt zij het terug naar de gezamenlijkheid en schuwt daarbij de lastige onderwerpen niet. Ze houdt de partners op positief kritische wijze een spiegel voor. Altijd ten dienste van de samenwerking en de professionele ontwikkeling die dit van ons vraagt. Ik heb haar leren kennen als een verbindend persoon die op vriendelijke wijze de knuppel in het hoenderhok kan gooien. Haar planmatige manier van werken is een must voor elk traject. Als coach is zij in staat om professionals op sleutelposities tot ontwikkeling te brengen zodat zij stevig hun positie kunnen innemen.

Meike Dijkstra, unitleider IKC Vlinderslag

"Christy geniet met volle teugen van haar vak, blijft zicht steeds verder ontwikkelen, deelt dit enthousiasme met anderen en heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke & professionele ontwikkeling. Ze heeft een heldere en scherpe kijk op teamcoaching en schuwt de 'lastige' vragen niet."